Nieuws

Serie boekjes OVER LOCHEM

Onder auspiciën van het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem brengt WalburgPers te Zutphen een cassette van vijf boekjes uit over de geschiedenis van Lochem. Het betreft twee boekjes over de algemene loop van gebeurtenissen: Lochem Historie < 1815 en Lochem Historie > 1815 en drie boekjes over bepaalde aspecten van die geschiedenis: Lochem Belegerd, Lochem Kastelen en Lochem Markante Mensen. De eerste drie boekjes gaan in het bijzonder over de stad Lochem, de laatste twee over de hele gemeente.

De auteurs van de boekjes zijn Focko De Zee en Wout Klein, leden van het Genootschap.
De boekjes verschijnen afzonderlijk in de loop van 2018. Tot aan het verschijnen van het eerste deel kost de cassette € 69,50 euro bij voorinschrijving; daarna kost hij € 89.50.
Voorinschrijving is mogelijk via de website van WalburgPers. Klik op www.walburgpers.nl
voor meer informatie of op intekenaarsoverlochem voor directe intekening.Stroom op de Oude Begraafplaats


Tot grote vreugde van de werkgroep van de oude begraafplaats is er vanaf 19 juni de
mogelijkheid om koffie te zetten voor een ieder die op maandagmiddag op bezoek komt, want de stroomaansluiting is afgerond.
Zie hier voor het bewijs.

 Boeiend contrast tussen Oranje en de Zonnekoning

Oranje tegen de Zonnekoning

Op 21 maart 2017 werd door Luc Panhuysen in Laren een presentatie gegeven over Oranje tegen Lodewijk IV – de Zonnekoning (1638 – 1715). Luc Panhuysen studeerde geschiedenis en is een bekend journalist, reisleider en schrijver van omvangrijke historische boekwerken tot minibiografieën.
Zeer boeiend werd verteld op welke wijze Lodewijk op de Nederlandse geschiedenis van invloed is geweest (Rampjaar 1672) en op welke wijze hij in conflict kwam met de taaie en jonge prins Willem III van Oranje.
Een Prins en Stadhouder in de Republiek die op verbluffende en bijna geweldloze wijze Engeland wist te veroveren en vervolgens Koning van Engeland werd. De Zonnekoning had twee brandende ambities: hij wilde roem vergaren en hij wilde zijn koninkrijk veiliger maken. Voor beide doelen vertrouwde hij op zijn strijdkrachten, het sterkste leger van Europa. Het bleek uiteindelijk dat hij zich in zijn streven naar glorie en veiligheid in de persoon van de onbeduidende Willem III zijn ergste nachtmerrie had opgeroepen door de strijd tegen het onderbewapende dwergstaatje, tien maal zo klein als het machtigste rijk van Europa, aan te gaan. Ook had hij de kwaliteiten opgeroepen van een getalenteerde bouwer van coalities. De republiek wist zich te handhaven ondanks dat het volk als redeloos, reddeloos en radeloos werd gekenschetst.
Panhuysen vertelde welke sterke en zwakke kanten de historische figuren hadden, welke verschillen en overeenkomsten zij hadden en ook door hun tijdloze drijfveren als angst en ijdelheid de waarden als vrijheid, geloof en tolerantie niet alleen de betrokken personen maar ook de maatschappijen veranderden.
Panhuysen beschreef ook de persoonlijke levensstijl van Lodewijk XIV als agressieve heerser, als opdrachtgever/praalhans van het Paleis van Versailles met zijn vele feesten en niet te vergeten zijn vele vrouwen en tientallen kinderen. Tot zijn wettige nakomelingen worden beschouwd de kinderen uit het huwelijk met Maria Theresia van Oostenrijk. Buitenechtelijke kinderen van maitresses als Louise de La Valliëre en Madame de Montespan werden van veel bezit voorzien en trouwden hoog adellijk.
Panhuysen is erin geslaagd een goed beeld weer te geven van de geopolitieke verhoudingen in Europa in de late 17e- eeuw. De vele aanwezige leden van het Historisch Genootschap te Lochem en De Elf Marken te Gorssel hebben kunnen genieten van de kenmerkende anekdoten en het humorvolle ondersteunende verhaal bij het beeldverslag. Verassend hoe de relaties tussen lokaal-/regionaalgeschiedenis en die van de republiek respektievelijk de “grote geschiedenis” in één lezing tot uitdrukking werden gebracht.
Voor hen die de lezing hebben gemist bestaat nog wel de mogelijkheid het boek van Panhuysen te gaan lezen.
En ik beloof u, hij schrijft net zo geweldig en enthousiast als dat hij vertelt !

Leonard R.G van DoornumAchtergrond

Omdat de Grote of Sint-Gudulakerk een belangrijk monument is in onze stad, is als achtergrond voor deze website een fragment gebruikt uit een Zutphens handschrift van het gudula officie


[naar boven]

naar boven

Voor het laatst bijgewerkt: 23-09-2017