Dagelijks Bestuur

voorzitter: A.W. Brand
Rembrandtlaan 125 7242 DB Lochem
(0573) 25 33 95 voorzitter@hglochem.nl

secretaris: P. Roodbol
Koedijk 31 7242 KE Lochem
06 53251407 secretaris@hglochem.nl

penningmeester: A.J.A. Reincke
Stadenbos 17 7241 KV Lochem
(0573) 25 24 48 ajareincke@hetnet.nl 
Bankrekening Genootschap: NL 68 INGB0005699583
Fiscaal nummer Genootschap: 816255131

Overige bestuursleden

A.G.J. Klein – Jansen
D. Kok
M. Lievestro
F. De Zee


Coördinatie activiteiten van het Genootschap

Commissie “Bleekhuisje”
Evenementencommissie

Redactiecommissie
Bibliotheek
Werkgroep Oude Begraafplaats
Werkgroep Kruidentuin
Werkgroep Museum
Werkgroep Nettelhorst
Foto- en filmgroep
Leeskring Paleografie
Acquisitie tijdschrift
Beheer Website

A. Reincke ajareincke@hetnet.nl
mw. T. Kampen
evenementen@hglochem.nl
A. Lievestro redactie@hglochem.nl
E. ter Braak braak979@planet.nl
J. Huidink
D. Kok
F. de Zee
H. van Aalderen
W. Neerlaar

J. Kelhout
W. Klein website@hglochem.nl

Lidmaatschap

Het Lidmaatschap geeft recht op het tijdschrift van de vereniging en op deelname aan excursies; bovendien op toegang tot lezingen, exposities, dia en filmavonden, enz. Aan de leden, wonend buiten het bezorgingsgebied van onze vrijwilligers, worden voor verzending van het tijdschrift portokosten in rekening gebracht. Deze kosten worden jaarlijks doorberekend, gelijktijdig met de contributie. Mogelijkheid om het lidmaatschap op te zeggen is er uitsluitend voor 1 december, anders wordt men automatisch voor het daaropvolgende jaar voor contributie aangeslagen.

Contributie

De contributie bedraagt per 1 januari 2015 € 20 per jaar; samen met een ander gezinslid is de contributie € 26 per jaar. Leden binnen Nederland betalen daarnaast een bijdrage in de bezorgkosten ad € 1,50. Voor bezorging in het buitenland wordt het daarvoor geldende posttarief in rekening gebracht.  De contributie kan uitsluitend worden voldaan door storting op bankrekening NL 68 INGB0005699583 ten name van de penningmeester van het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem. Om de jaarlijkse contributie (plus bezorgkosten) te voldoen, wordt de leden een acceptgirokaart toegezonden.

Opgeven als lid

Om u op te geven als lid van het Genootschap kunt u het opgaveformulier downloaden, invullen en per post of mail zenden aan het secretariaat: Koedijk 3 7242 KE Lochem resp. secretaris@hglochem.nl 

 

 

 

 

Achtergrond

Omdat de Grote of Sint-Gudulakerk een belangrijk monument is in onze stad, is als achtergrond voor deze website een fragment gebruikt uit een Zutphens handschrift van het gudula officie


[naar boven]

naar boven

Voor het laatst bijgewerkt: 23-09-2017