Vragen

Misschien hebt u een oude prent van Lochem en vraagt u zich af wie die gemaakt heeft en wanneer. Of misschien zoekt u de herkomst van een bepaalde veldnaam of de ligging van de boerderij van uw voorouders. Bij al dat soort vragen over de historie van Lochem kan het nuttig zijn via deze website lezers te mobiliseren om het antwoord te geven. 

Mail uw vraag aan info@hglochem.nl en wij plaatsen hem desgewenst hieronder.
Mogelijke antwoorden, eveneens aan info@hglochem.nl nemen wij op in het scherm 'Reacties'.

 

1. Vraag over neergestort vliegtuig: 

Volgens een boek van LtKol Brongers, is op 10 mei 1940 boven Lochem een vliegtuig neergestort:
“ 10 mei: Ju-52 van 3/KGrzbV 12 neergestort te KLEIN DOCHTEREN (bij LOCHEM) tussen Nijkampsweg en de Lageweg achter boerderij fam Knoef. 1 dode. [...] ooggetuige: Mevr.J.B. Pardijs en Hr.W.C.Te Hasseloo te Lochem (toestel werd spoedig weggehaald). Plaats ook bekend bij Hr.F.A.Pardijs te Lochem.”

Pieter Hooijmans uit Waalre doet onderzoek naar dergelijke vliegtuigverliezen in de meidagen van 1940 en hij zou graag meer informatie krijgen, en antwoorden op vragen als:
* Is er uit lokale politieverslagen of dergelijke bekend wie de bemanningsleden waren?
* Is het gedode bemanningslid (tijdelijk) in Lochem begraven, zo ja zijn daar dan gegevens over bekend?
* Zijn er foto’s van het neergekomen toestel?
* Zijn er getuigenverslagen van het gebeurde?

2. Vraag over prent Lochemse toren :

 

Bovenstaande hout- of linosnede, vervaardigd door J. M. Witteveen, gezicht op de kerktoren vanaf de Zuiderwal is van voor 1950 en is afkomstig van de familie Dammers uit Klein Dochteren. Wie kan meer vertellen over de maker en vooral over de periode waarin dit is gemaakt?

3. Vraag over het Lönnekersdiekske:

In het boek Nagelaten werk van HW Heuvel komt de volgende passage voor: 

Nu gaan we de Freulingdijk een eind op en dan rechts af. Daar was voor 1900 een ongelooflijk mooi beukenlaantje. Rechts ervan was er een hoge akkermaalsheg om een bouwkamp, links een bosje van eikenhout. Het Lönnekersdiekske heette dit laantje en men zei dat er eens een huis had gestaan. Er was nog een hoogte, het 'bargbultje', waar mogelijk eens de hooi- en zaadberg was.

De Freulingdijk lag tussen boerderij Blauwhand in Oolde en de buurman de Vrolijk. In deze alinea wordt gesproken over het Lönnekersdiekske en een huis dat daar ooit heeft bestaan.

Is iets over dit pad en het bijbehorende huis bekend? 

Achtergrond

Omdat de Grote of Sint-Gudulakerk een belangrijk monument is in onze stad, is als achtergrond voor deze website een fragment gebruikt uit een Zutphens handschrift van het gudula officie


[naar boven]

naar boven

Voor het laatst bijgewerkt: 23-09-2017