Overslaan en naar de inhoud gaan

Leeskring Paleografie

In de Veldmaat komt regelmatig een groep mensen bij elkaar voor het ontcijferen van oude archiefstukken.

Oude teksten uitpluizen

'Paleografie' heet dat, afgeleid van het klassiek Griekse palaios (= oud) en grafein (= schrijven). Op maandagmiddagen in de wintermaanden komen, nu al zo'n vijf en twintig jaar, enkele (amateur-)historici bijeen om gezamenlijk enkele teksten uit vroeger eeuwen te lezen, te transcriberen en uit te pluizen. Sinds de oprichting van het Historisch Genootschap maakt deze paleografische leeskring onderdeel uit van de vereniging en sinds de opening van de Veldmaat komt de kring daar bij elkaar. Vanzelfsprekend is in die 25 jaar de samenstelling van de leeskring regelmatig gewijzigd.
In het eerste nummer van Land van Lochem presenteerde de leeskring een 'vertaling' van een oude Lochemse tekst over een brand in de Walderstraat in het jaar 1730. Of, van recenter datum Het dossier Dikke Marie uit de jaargang van 2016.

Is uw belangstelling gewekt? Wilt u meedoen of eens kennismaken met de paleografie? Neem contact op door in het contactformulier als 'onderwerp' te kiezen voor 'Paleografie'.
De leeskring Paleografie komt in het seizoen 2019/2020 bijeen op:
2019: 16/9, 21/10, 18/11,

2020: 01/1, 17/2, 16/3, 20/4 en als reserve 18/5. steeds 's middags vanaf 14.00 in de Veldmaat.