Overslaan en naar de inhoud gaan

Bestuur

BestuurBestuur
Voorzitter: A.W. Brand, Rembrandtlaan 125, 7242 DB Lochem, tel: 0573 253395, email: voorzitter@hglochem.nl
Secretaris: P. Roodbol, Koedijk 31, 7242 KE Lochem, tel: 06 53251407, email: secretaris@hglochem.nl
Penningmeester: G. Udcoff, Nieuweweg 34, 7241 EV Lochem, tel: 06 22806498, email: penningmeester@hglochem.nl
Overige bestuursleden: E. Haarman (evenementen), mw A.G.J. Klein-Jansen (externe contacten), D. Kok (Laren, Barchem, Begraafplaats, Kruidentuin).
Adviseurs: A. Reincke & F. De Zee.

Bankrekening Genootschap: NL35 RABO 0356 7514 57, Fiscaal nummer Genootschap: 816255131

Beleid
In het beleid van het Genootschap hebben de volgende thema's prioriteit:

 • activiteiten zoveel mogelijk in het centrum van Lochem (Stadshuus)
  - lezingen en excursies
  - tweejaarlijkse tentoonstelling
  - zichtbare deelname bij de jaarlijkse Open Monumentendag
 • Versterken van de organisatie
 • Gericht zoeken naar meer vrijwilligers
 • Samenwerking met andere verenigingen en instanties
 • Vergroten van de zichtbaarheid 
 • Verbeteren van de financiële positie
  - ledenwerving
  - sponsoring
 • Collectie beheer
  - gericht zoeken naar aanvullingen van de collectie
  - heldere definitie wat wel en wat niet tot de collectie behoort
  - zichtbaarheid van de collectie