Overslaan en naar de inhoud gaan

Bestuur

BestuurBestuur
Voorzitter: 
Paul Roodbol, tel: 06 53251407 
email: voorzitter@hglochem.nl
Secretaris: 
Sietze Pen,  tel. 06 33854079
email: secretaris@hglochem.nl
Penningmeester: 
George Udcoff, tel: 06 22806498
email: penningmeester@hglochem.nl

Overige bestuursleden:
Jan Stokvisch, tevens vice voorzitter en verantwoordelijk voor I.T.en erfgoedcommissie
Joke Roenhorst, verantwoordelijk voor evenementen
Marcel Schippers, verantwoordelijk voor promotie
Koos van Zwieten, verantwoordelijk voor uitvoering projectplan Oude begraafplaats en lid redactie 'Land van Lochem'

Bankrekening Genootschap: NL35 RABO 0356 7514 57, Fiscaal nummer Genootschap: 816255131

Beleid
In het beleid van het Genootschap hebben de volgende thema's prioriteit:

 • activiteiten zoveel mogelijk in het centrum van Lochem (Stadshuus)
  - lezingen en excursies
  - tweejaarlijkse tentoonstelling
  - zichtbare deelname bij de jaarlijkse Open Monumentendag
 • Versterken van de organisatie
 • Gericht zoeken naar meer vrijwilligers
 • Samenwerking met andere verenigingen en instanties
 • Vergroten van de zichtbaarheid 
 • Verbeteren van de financiële positie
  - ledenwerving
  - sponsoring
 • Collectie beheer
  - gericht zoeken naar aanvullingen van de collectie
  - heldere definitie wat wel en wat niet tot de collectie behoort
  - zichtbaarheid van de collectie