Overslaan en naar de inhoud gaan

Tijdschrift Land van Lochem

Leden van het Genootschap ontvangen driemaal per jaar het tijdschrift Land van Lochem met artikelen over alle aspecten van de Lochemse geschiedenis.

Nieuw: vanwege een misdruk in het vorige Land van Lochem is het artikel  'Rond het oude Stadhuis' door CeesJan Frank hieronder in de juiste vorm te vinden.

Onderaan deze pagina vindt u een PDF document met het overzicht van alle verschenen artikelen vanaf 2002 totCover heden.

Op de pagina's 'Artikelen 2002 - 2010'  ,  'Artikelen 2011 - 2018' en 'Artikelen 2019-heden' van deze website zijn alle artikelen - vanaf een jaar na hun verschijnen - via afzonderlijke PDF's te bekijken en te downloaden. Recentere artikelen zijn te raadplegen in ons verenigingsgebouw. 

Veel artikelen zijn daarnaast, in aangepaste vorm, op deze website te vinden als verhaal over mensen, gebouwen,  gebeurtenissen en wat dies meer zij.

N.B. Bij het gebruik van afbeeldingen in Land van Lochem en op deze website is zoveel mogelijk getracht de eventuele rechthebbenden te achterhalen. Rechthebbenden die in dit verband niet zijn benaderd wordt verzocht zich met het Bestuur in verbinding te stellen.