Overslaan en naar de inhoud gaan

Overzicht mensen

Verhalen mensen

Winand Carel Hugo Staring, pionier van de geologie

Zoons van beroemde vaders wordt vaak gevraagd: “Bent u de zoon van …?” Het goede antwoord is natuurlijk altijd “Ik bén …!” En dat geldt des te meer als de zoon net zo beroemd wordt als zijn vader. Winand Carel Hugo had rechten en wis- en natuurkunde gestudeerd en was gepromoveerd op een proefschrift, Specimen academicum inaugurale de geologia patriae (Academisch proefschrift over de geologie des vaderlands), waarin hij samenvatte wat op dat moment bekend was over de geologie van Nederland.

Schildersbedrijven Van der Wal in Laren

Huisschilder Van der Wal moet een getalenteerd man geweest zijn. Iemand die de kunst verstond binnen en buiten concurrerend vakwerk te leveren, klanten te werven en zijn vakmanschap over te dragen op zijn personeel en zijn zoon en opvolger. Hij legt, zo zou ver na zijn dood blijken, de basis voor florerende familiebedrijven met bekwaam personeel. Familiebedrijven, die van af de nestor meer dan 150 jaar kleur geven aan Laren en omgeving. Inmiddels staat de vijfde generatie aan het roer.

Frederica Johanna van Uildriks, femiste en natuurvriendin

Aan de kweekschool in Groningen had ze lessen van leraren van allerlei slag. Meer of minder deskundig en meer of minder saai. Maar één van hen stak er met kop en schouders bovenuit. Dat was de Groningse gemeentesecretaris 'O', die de kwekelingen iets probeerde bij te brengen over de Nederlandse staathuishoudkunde. Zoals die zijn leerstof bracht en zoals die in het leven stond! Dat zou ze zo wel met hem willen delen! Toen die docent bleek te gaan trouwen stortte haar wereld in....

Friedrich Leichel & Zoon, orgelbouwers in Lochem

Over de orgelbouwersfamilie Leichel is in het verleden nogal eens verwarring ontstaan. Er waren namelijk meerdere familieleden in de orgelmakerij werkzaam. Ook in de bestaande literatuur over de door deze familie gebouwde orgels, betreffende de tenaamstelling en de huisvesting van de bedrijven zijn nogal eens feiten door elkaar gehaald.

Jan Moora, directeur van de Mammoetwet

Ondanks de ontberingen die hij had moeten doorstaan als krijgsgevangene van de Japanners en ondanks het verdriet over de dood van zijn vrouw moest Jan Moora na de oorlog zijn leven weer zien op te pakken. Hij kon aan de slag als leraar aan het Barlaeus gymnasium in Amsterdam en woonde tijdelijk bij zijn tante Anna. Die tante kreeg een beleefdheidsbezoekje van een nichtje uit een heel andere tak van de familie. Zij zag: een rijpere heer met pretoogjes, nonchalant geleund tegen de schoorsteenmantel; in zijn hand een geruststellende pijp.

Van Keppel in Lochem en omstreken

Er is bijna geen kasteel in de buurt van Lochem of er hebben van Keppels gewoond. Op Ampsen, de Cloese, Oolde en Verwolde. Op de Voorst, den Dam en 't Velde. En op de nog slechts als boerderijen bestaande Woolbeek en Westerholt. Hoe is dat zo gekomen en wat is er van al die van Keppels geworden? Dit verhaal beschrijft in grove lijnen de ontwikkeling van het geslacht van Keppel in Lochem. Die grove lijnen zijn nodig om het geheel te kunnen overzien, maar ook omdat op detailniveau nog allerlei zaken niet goed te achterhalen zijn.

Tjepke Haitsma Mulier, burgemeester van de vernieuwing

Aan de rand van het bijna honderdjarige villapark Berkeloord, sinds enige tijd een van rijkswege beschermd stadsgezicht, staat op een door villa’s omzoomd pleintje een monumentale herinneringsbank. “Gewijd door de burgerij” staat er op te lezen, evenals de naam van de Lochemse burgemeester T. Haitsma Mulier en de jaartallen 1880 en 1914.