Overslaan en naar de inhoud gaan

ANBI status

Het Historisch Genootschap heeft de status van culturele ANBI. Dat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat wil zeggen dat wij niet belastingplichtig zijn.De belastingdienst stimuleert het zelfs om onze instelling te begunstigen met een schenking. Denkt u daarom ook eens bij het opmaken van uw testament aan onze vereniging, die als ANBI-instelling een totale vrijstelling van erfbelasting geniet.

Wat houdt dit nu precies in? Het betekent dat giften, erfstellingen en legaten aan het HG onder het nultarief van de schenkbelasting en erfbelasting vallen. Met een schenking aan het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem steunt u niet alleen onze vereniging, maar kunt u ook profiteren van een belastingvoordeel. Dat voordeel kan zowel van toepassing zijn bij een eenmalige schenking als bij een periodieke schenking. U krijgt als schenker aan een culturele ANBI voor de fiscus nog een factor van 1,25 als een extra stimulans. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Periodieke schenkingen
Als u besluit om ieder jaar een schenking te doen aan onze vereniging, dan wordt dit een “periodieke schenking” genoemd. De belastingvoordelen zijn dan groter. Mocht er namelijk meer dan vijf jaar achter elkaar een bedrag geschonken worden, dan is dit bedrag geheel aftrekbaar. Tevens is er geen minimum of maximum verbonden aan het bedrag. Een periodieke schenking moet echter wel notarieel vastgelegd worden. Wij kunnen u daarbij adviseren.

Eenmalige schenking
Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek hanteert de belastingdienst een zogenaamde “drempel” van 1% van het verzamelinkomen. Tel voor uw belastingaftrek alle gelden op die u heeft geschonken gedurende het belastingjaar. Het bedrag dat boven deze 1% komt van uw verzamelinkomen is dus aftrekbaar met een maximum van 10%.

Nadere informatie over schenkingen kunt u opvragen bij de penningmeester, de heer G. Udcoff. Het Historische Genootschap Lochem Laren Barchem staat als ANBI geregistreerd onder nummer: RSIN 816255131. Het bestuur van de vereniging en de medewerkers zijn allen vrijwilligers zonder vergoeding of vacatiegeld. Volledige informatie kan opgevraagd worden bij de belastingdienst. U kunt contact opnemen met de penningmeester de heer G. Udcoff, als u een financiële bijdrage wilt leveren aan het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem. De heer Udcoff is te bereiken via email: penningmeester@hglochem.nl of telefonisch: 06 22806498.

Bankrekening Genootschap: NL35 RABO 0356 7514 57