Overslaan en naar de inhoud gaan

De plaatsnamen Lochem, Laren en Barchem

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Broodtekst

Waar komen de namen 'Lochem', 'Laren' en 'Barchem' vandaan?

Die van Barchem is het duidelijkst. 'Hem' komt van 'heem' of 'heim' en betekent 'woonplaats'. En die woonplaats ligt in het geval van Barchem bij de 'berg' of 'barg'.

Laren is wat lastiger. Een 'laar' is een 'open plek in het bos', 'bosweide', 'intensief benut bos' of ook wel 'bosachtig moerassig terrein'. Dat zou voor Laren inderdaad allemaal kunnen gelden.

Tenslotte Lochem. Daarvoor doen verschillende verklaringen de ronde. Dat 'hem' weer op een woonplaats duidt, daar is iedereen het wel over eens. Maar waardoor werd die woonplaats gekenmerkt? Was dat 'look', een soort gewas? Lag het in een 'loc/loch/log', wat 'dal' zou betekenen? Heeft het iets met 'lohen' oftewel 'looien' te maken? Kan 'loh' of 'loch' misschien 'begroeid vruchtbaar oord' hebben betekend? Of lag het gewoon bij een 'loo' oftewel 'licht, open bos'? Wie het weet mag het zeggen.

Auteur
Plaats of kern