Overslaan en naar de inhoud gaan

Een eerste steen uit Laren

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Broodtekst

Op 17 juni 1856 legde mr. J. E. H. baron van Nagell, als burgemeester van Laren, een eerste steen.

Die steen behoort inmiddels tot de collectie van het Verzamelhuisje 'Achter de heg' van Dick en Gerrie Kok in Laren. Maar van welk gebouw dit de eerste steen was wisten zij niet. Zowel Tonny Roeterdink als Bram Loman kon achterhalen dat in 1856 de school in Verwolde werd geopend 'op het driehoekje heide tegenover de pastorie'. De bouw was op 18 januari 1856 gegund aan aannemer W. Lensink voor een bedrag van fl 3475,-.

Naar alle waarschijnlijkheid is deze eerste steen daar toen geplaatst. Dat was dus op 17 juni van hetzelfde jaar. En op 14 oktober werden school en woning overgedragen 'aan den onderwijzer'.

Op bijgaande foto uit de collectie van het Regionaal Archief Zutphen is de eerste steen zichtbaar in de gevel.

De school is in 1956 helemaal vernieuwd en in 1979 gesloten.

Auteur
Buurtschap
Gebeurtenis
Maatschappelijke activiteit
Plaats of kern
Straat

Reacties

Nog even wat achtergronden die ik tegenkwam in de boeken :

De school in Verwolde werd waarschijnlijk in 1791 door de Heer van Verwolde gesticht. In dat jaar werd Derk Jan Sluijter, zoon van de onderwijzer en koster in Laren benoemd tot schoolmeester in Verwolde ( Gerda Stokreef; Venneman en de Noabers in de buurschap Verwolde, okt 2002)

De Verwoldse school was de tweede school binnen de marke Verwolde, Laren en Oolde, maar in tegenstelling tot de Larense school had de marke weinig bemoeienis met deze school die slechts een enkele keer de markenboeken haalde. De eerste vermelding dateerde van 2 januari 1807 toen de heer van Verwolde meedeelde voornemens te zijn een "schoolhuis" op te richten in Verwolde om zo te voldoen aan de "schoolorder en -reglementen". Hij was bereid om de school ook te laten gebruiken als een "catechiseervertrek", waardoor de katechisatie niet meer in de keuken van de pastorie hoefde te worden gegeven. De marken-vergadering ging in op het aanbod en stelde 300 gulden beschikbaar voor de bouw van de school, mits deze door de dominee gebruikt kon worden voor katechisatie op maandag en vrijdag vanaf elf uur 's morgens en op dinsdag en donderdag vanaf vier uur 's middags. De heer van Verwolde accepteerde het bedrag en de daaraan verbonden voorwaarde om de school met een "onherroepelijke verplichting tot gemeld einde te bezwaren".
Pas 45 jaar later was de Verwoldse school weer onderwerp van een vermelding in het markenboek toen op 24 juli 1852 werd besloten om enkele percelen grond af te staan ten gunste van de school "in den kring der gemeente Verwolde gelegen". De acte waarin de overdracht van de gronden aan de gemeente Verwolde was geregeld, werd op 30 oktober 1852 gepasseerd ten overstaan van notaris J.L.J. Marin in Lochem. Daarna werd het in de markenboeken stil rond de beide scholen en het onderwijs in de marke. (Gerrit Jan Beuzel ; De marke Verwolde , Laren en Oolde, okt 2000)

Hier zit dus een discrepantie tussen de datum van Stokreef en Beuzel

Op de kaart van 1811 staat de school op de oude locatie aangegeven.

https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=0873&minr=37884816&miview=inv2

Bijgaand even een uitsnede van de kaart.

School Verwolde 1811