Overslaan en naar de inhoud gaan

Fundamenten Markthuisje Grote Markt

Afbeelding
Afbeelding
Broodtekst

Bij de reconstructie in 2023 van de Grote Markt in Lochem zijn bij het verwijderen van de bestrating aan de Zuidwest kant, de fundamenten aangetroffen van een gebouwtje, met een oppervlak van 24 m2 .

 

Gerard Tiemessen, AWN18/werkgroep archeologie Lochem

Deze fundamenten waren al eerder aangetroffen in 2009. Door Ben de Graaf zijn toen waarnemingen gedaan, maar de aard en precieze datering van het gebouw was op basis daarvan niet met zekerheid vast te stellen. 
Deze fundamenten zouden toen zijn weggehaald maar in 2023 doken ze toch weer op. Leden van de werkgroep archeologie in Lochem, Gerard Tiemessen en Edwin Rechterschot, hebben in de korte tijd dat het zichtbaar was nader onderzoek gedaan. Er zijn allerlei zaken gevonden, waaronder ook munten. Het meeste daarvan is niet ouder dan 1 of 2 eeuwen en is zeker als afval en bij werkzaamheden daar in de grond geraakt: geen basis voor een datering.

Op basis van het ontbreken van brandsporen, de vorm van de stenen, een ‘klein soort kloostermoppen’ en het ontbreken van een vermelding op de oudste kaarten van Lochem, is door Ben de Graaf indertijd als aannemelijk geacht dat ze uit de 14de eeuw stammen. Er zou daar dan een markthuisje hebben gestaan bedoeld om bij de markten die daar al vanaf het begin van Lochem plaatsvonden toezicht te houden, voor bewaking ’s nachts en om marktgelden te innen.  

In een artikel uit 2017 in ‘Het Land van Lochem’ over de geschiedenis van de Grote Markt gaf André Reincke aan dat het mogelijk om een gebouw voor de waag zou gaan, die hier dan tot midden 18de eeuw gevestigd zou kunnen zijn. Een latere waag bevond zich vanaf midden 18de eeuw achter het oude stadshuis. Probleem is dat er geen goede kaarten van Lochem uit die periode bestaan met voldoende detail om daar iets van te tonen.

De datering blijft dus onbeslist.
Omdat nu de fundamenten wel in de grond zijn gebleven, is het misschien zaak om een volgende keer toch diepgaander onderzoek te doen. Er is nog veel wat we van Lochems geschiedenis niet weten.

Literatuur

Gerard Tiemessen, ‘Rapportage Markt West’, Werkgroep Archeologie Lochem 2023 (digitaal beschikbaar)

Ben de Graaf. ‘Vijfentwintig jaar bodemonderzoek Lochem binnen en buiten de grachten’. HGL, 2010

André Reincke, ‘De Grote Markt in Lochem. Over marktmeesters en bijzondere huizen’, Land van Lochem 2017, nr.1. pg. 6-9

‘Fundering uit de 14de eeuw gevonden’. Extra Nieuws 11 februari 2009

(werkgroep documentatie dossier 9023)

Auteur
Maatschappelijke activiteit
Plaats of kern
Straat