Overslaan en naar de inhoud gaan

Izaak Biljardt

Broodtekst

Afd. Nieuwe vakken, graf 35

Op de steen staat ‘Familiegraf van Iz. Biljardt’, maar dit graf heeft zich niet tot een echt familiegraf kunnen ontwikkelen.

Izaak Biljardt zerk

Izaak Biljardt (1844-1895) woonde omstreeks 1870 aan de Koedijk, hoek Larenseweg. Dit pand ontwikkelde zich in latere tijd tot een groep huisjes, die wel de ‘Biljardthuisjes’ of de ‘Kolonie’ werd genoemd. Maar in eerste instantie was het een huis en werkplaats, die Izaaks vader, Garrit Jan Biljardt, voor zijn gezin en werk had gebouwd. Na zijn vaders overlijden nam Izaak de zaak over.

Hij trouwde in 1873 met Anna Susanna Pierlo. Bij het huwelijk werd een kind, Gerrit Jan Pierlo, geëcht. Blijkbaar heeft zich in 1872 ten huize van Izaak Biljardt voor die tijd iets afgespeeld. Isaak woonde in 1871 en 1872 volgens het Lochemse bevolkingsregister samen met Anna Francisca Pierlo, tweelingzus van Anna Susanna. Volgens de geboorteakte kreeg Anna Francisca in oktober 1872 een kind, dat Gerrit Jan Pierlo werd genoemd. Anna Francisca vertrok in november van datzelfde jaar echter uit Lochem. Met of zonder haar zoontje is niet duidelijk. Een jaar later trouwde Izaak met Anna Francisca’s tweelingzus Anna Susanna.

Na hun huwelijk kregen Izaak en Anna Susanna het voor elkaar dat de geboorteakte van Gerrit Jan Pierlo werd aangepast en Anna Susanna als de moeder werd vermeld.

Gerrit Jan staat soms vermeld met de achternaam Pierlo en soms met Biljardt. Onder die naam is hij ook begraven. In hun huwelijk kregen ze er nog acht kinderen bij, waarvan alleen de zonen Gerrit Jan (1872-1911) en Jan (1878-1901) hier ook begraven liggen. Isaak overleed in 1895. Anna Susanna trouwde een jaar later met de weduwnaar Lodewijk Frederik Leenman, die in 1914 overleed en hier ook begraven ligt. Het is met Anna Susanna na het overlijden van haar man Isaak blijkbaar niet zo goed gegaan. Over de tijd dat ze getrouwd was met Lodewijk Frederik Leeman, is in het bevolkingsregister te lezen dat de baantjes van hem steeds minder werden; van timmerman werd hij arbeider in een chemische fabriek (en dat was waarschijnlijk in de fabriek van Eugen Hoefling, waarvan gezegd kan worden dat het niet prettig was om voor hem te werken) en daarna los werkman. Anna Susanna moest er blijkbaar bij gaan werken en staat vermeld als strijkster.

Dan ligt hier nog een persoon begraven met de naam Reiniera Hendrika Wesselink, echtgenote van Biljardt. Het blijkt te gaan om de echtgenote van Gerrit Jan (Pierlo) Biljardt. En dan ligt er ook nog Jan Biljardt (1887-1904), die slechts 14 jaar oud is geworden.