Overslaan en naar de inhoud gaan

Predikantenbord

Afbeelding
Afbeelding
Broodtekst

In de St. Gudulakerk hangt nog een predikantenbord. Een stemmig groot grijs bord ‘Predikanten van de Nederlands Hervormde Kerk te Lochem’. Na de reformatie, toen nog de Nederduitse Gereformeerde Kerk, was het gebruikelijk de namen van de voorgangers een plaats te geven op een bord in de kerk. Op het predikantenbord in de Lochemse Gudulakerk zijn zo’n 48 predikanten bijgeschreven die vanaf 1580 tot 2012 de gemeente hebben gediend. Een periode van bijna viereneenhalve eeuw!

De nieuwe spelling, waarin de tekst is geschreven, maakt duidelijk dat het bord na 1934, maar waarschijnlijk na 1947 moet zijn gemaakt en aangebracht. Misschien is dit bord de vervanging van een eerder geplaatst predikantenbord. Opmerkelijk is dat voor 1981 alle namen in hetzelfde handschrift zijn geschreven, na 1981 is duidelijk een andere auteur te werk gegaan. De lijst van predikanten eindigt bij Jacobus Leunis Brevel, op 10 maart 2012 gaat hij met emeritaat. Na deze tijd zijn er geen predikanten van de ‘Nederlands Hervormde Kerk’ meer bijgeschreven, de erediensten werden voortaan voorgegaan door predikanten van de officieel op 1 mei 2004 opgerichte PKN (Protestante Kerken in Nederland), een fusie tussen de Hervormde-, Gereformeerde- en Lutherse kerk.

Initialen

Het bord is niet uitbundig gedecoreerd. Het wordt in sobere stijl opgesierd door een bloemenrand met daarin symbolen als de Davidster, een kelk, het Christusmonogram en een gestileerde duif. Bijzonder is de tekst uit Hebreeën 13 vers 17 (Statenvertaling): ‘Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, en zijt hun onderdanig; want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet nuttig.’ . Een tekst die vandaag de dag voor zowel voor- als kerkgangers niet meer vanzelfsprekend is. Rechts onderin het bord is de afkorting J.F.O te lezen: Johannes François Ossewaarde de maker van dit bord en de predikant die veel voor de Lochemse hervormde gemeente betekend heeft.

 

Datering
Herkomst
Maatschappelijke activiteit
Plaats of kern