Overslaan en naar de inhoud gaan

Sjoerd Bosma

Broodtekst

Afd. B, graf 78-79

Sjoerd Bosma (1858-1936) was predikant te Buitenpost in Friesland. Na zijn emeritaat is hij met zijn vrouw Aafke Bosma-Terpstra en een van hun beide zonen, Jelle Griedinus Bosma naar Lochem verhuisd.

Graf Bosma

Waarschijnlijk vanwege de aantrekkelijke omgeving, zoals meerdere welgestelden dat in die tijd deden. Het gezin heeft 15 jaar op Kastanjelaan 27 gewoond. Hun zoon Jelle Griedinus werd als eerste van het gezin in Lochem begraven en wel in 1923, slechts 24 jaar oud.

Sjoerd Bosma overleed in 1936. Waarschijnlijk zijn na zijn begrafenis de beide monumenten op het dubbele graf geplaatst, maar dat is niet zeker. Wel is het een bijzonder monument geworden. Uit de grafsteen blijkt duidelijk de sterke band met het geloof: een opengeslagen bijbel op een lessenaar met links de inscriptie Jesaja 40-6-8 en rechts maar het woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid. De erachter staande afgeknotte obelisk vertelt wie hier begraven zijn: behalve ds. Sjoerd Bosma en zijn zoon Jelle Griedinus Bosma ook zijn vrouw Aafke Terpstra.