Overslaan en naar de inhoud gaan

Collecties

De collecties van het Historisch Genootschap bevinden zich grotendeels in gebouw De Veldmaat, Runmolenlaan 23, 7241 VE Lochem, tel. 0573-251128.

Bibliotheek en Archief

Tot de bibliotheek behoren de volgende deelcollecties: 

 • boeken
 • tijdschriften
 • jaarverslagen van verenigingen, stichtingen, bedrijven, enz.
 • gedenkboeken van overheidsinstanties, banken, verenigingen enz.
 • gidsen van het Verfraaiingsgezelschap, VVV, Gemeente, ANWB.
 • naslagwerken
 • kranten die voor Lochem van historisch belang zijn
 • knipsels/kopieën in archiefkasten, op onderwerp gerangschikt:
 • archieven die niet onder de archiefwet vallen, van particulieren, bedrijven, verenigingen, stichtingen, e.d. 
 • ander informatie dragend materiaal (m.u.v. foto, film, dia, video en geluidsbanden).

Cartotheek

De speciale cartotheek omvat

 • kaarten, o.a. topografische, plattegronden, wandel- en fietskaarten
 • plans, kaarten van kadastrale gemeenten Lochem, Laren en Verwolde
 • tekeningen van o.a. gebouwen


Beeldbank

Het Genootschap bezit een grote collectie afbeeldingen, film en videobeelden van (de geschiedenis van) Lochem, Laren, Barchem.  Vrijwel alle materiaal is gedigitaliseerd.

Dienstverlening aan leden van het Genootschap

De Veldmaat is geopend op dinsdagmiddag 14.00 tot 16.00 uur en donderdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur.
NB: in zomer- en kerstvakantie is de bibliotheek gesloten.

Leden van het Genootschap kunnen dan terecht voor het verkrijgen van informatie, het inzien van de collecties (m.u.v. particuliere archieven) en voor het lenen van boeken en tijdschriften, gedurende 14 dagen met één mogelijke verlenging).

Dienstverlening aan niet-leden

Ook niet-leden zijn welkom voor het verkrijgen van informatie over alle collecties. Tegen betaling zijn afdrukken of digitale kopieën uit de beeldcollectie te verkrijgen en aan de hand van vrijwilligers zijn delen van de collectie te raadplegen.