Agenda

Zaterdag 26 januari 2019 

Geschiedeniscafé

Het Historisch Genootschap begint iets nieuws: het Geschiedeniscafé.
Op zo'n vier zaterdagmiddagen per jaar, van 2 tot 4 in het Stadshuus.
Voor iedereen gratis toegankelijk.
Met een afwisselend programma van korte bijdragen.
* Over grootmoeders tijd en over langer geleden.
* Over graven en ondernemers, baronnen en boerinnen.
* Over Lochem, Laren en Barchem.
* Over stambomen, oude ansichtkaarten, monumenten en herinneringen.
* Over alles wat een beetje met geschiedenis te maken heeft.

Geen 'lezingen', maar korte praatjes (ca 10 minuten) en gesprekken met de zaal.
Volop gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen of kennis te delen.

Tussen de bedrijven door is er muziek en zijn er boeken te koop.

Het eerste Geschiedeniscafé is op 26 januari; het volgende op 11 mei 2019.
Wie zelf een bijdrage denkt te kunnen leveren (die meer is dan een korte
vraag of opmerking) kan zich tevoren melden bij het Historisch
Genootschap info@hglochem.nl , zodat een plekje in het programma kan worden ingeruimd.

Datum: zaterdag 26 januari.
Plaats: Het Stadshuus, Markt 3, Lochem.
Aanvang: 14.00 uur.
Entree: voor iedereen gratis.

Woensdag 20 februari 2019 

Naast A.C.W. Staring en H.W. Heuvel heeft ook dichter en dominee Willem Sluiter
(1627-1673) zijn stempel gedrukt op de Achterhoek. Dit kreeg in 2018 met het project Willem Sluiter en 350 jaar Achterhoek veel aandacht.

“Waer iemant duisent vreugden soek,/Mijn vreugt is in dees’achter-hoek “.
Dit zijn de bekendste regels van Willem Sluiter ( 1627-1673 ), die een lofzang aanhief op het eenvoudige buitenleven. Hij publiceerde ze 350 jaar geleden. De streeknaam Achterhoek is er niet van afgeleid, maar heeft er wel raakvlakken mee. Sluiter is in Neede geboren en was bijna 20 jaar dominee in Eibergen. Zijn werk, waarin de geest van de Moderne Devotie doorklinkt, was een paar eeuwen zeer populair. Het is vele malen herdrukt.
Spreker Arend Heideman toont bijzonder beeldmateriaal, belicht ook de invloed van de rockgroep Normaal op de streeknaam en vertelt over hoe Sluiter en een oude Sluiterbundel grote interesse voor poëzie wekten bij de Achterhoekse schrijver Hendrik Willem Heuvel. Een eeuw geleden schreef Heuvel ook een boekje over Sluiter.

Arend J. Heideman (Gelselaar, 1948) was dagbladjournalist. Naast dit werk publiceerde hij historische en cultuurhistorische boeken, waarvoor hij veel onderzoek verrichtte. Zoals ‘De Graafschapper; Van ideaal tot kruidenierswaar’, ‘Bentheimer putten; Van levensbron tot
tuindecoratie’ en ‘Dorp zonder zwaluwengewelf’. Voor zijn in 2007 verschenen boek ‘Willem Sluiter anno nu; De kleine leeuwerik’ richtte hij een uitgeverij op met de internetsite www.willemsluiter.nl, die hij later ombouwde tot permanent informatiepunt. Hij was
coördinator van de projectgroep Willem Sluiter en 350 jaar Achterhoek, die voor 2018 een groot aantal activiteiten ontwikkelde. Zo verscheen ook het boek ‘Van achter-hoek tot Achterhoek’, waarin enkele artikelen van hem staan.

Datum: woensdag 20 februari.
Plaats: Het Stadshuus, Markt 3, Lochem.
Aanvang: 20.00 uur.
Entree: voor HG leden gratis, niet-leden betalen 5 euro.

 

Woensdag 20 maart 2019 

Hoe maakt(e) de mens op het ten zuidoosten van Almen gelegen landgoed ‘ Velhorst’ een leefomgeving voor zich zelf en voor de biodiversiteit? Met behulp van een PowerPoint presentatie geeft Hendrik Schuring uit Laren (Gld) antwoord op deze vraag.
Op de Velhorst is het goed toeven door de variatie in het landschap met doorkijkjes en vergezichten en de eenvoud van het huis en de boerderijen. Het is een ideaal voorbeeld in de geschiedenis van de Gelderse Achterhoek van wonen en werken in een gemeenschap in feodaal verband. De Velhorst is gelegen op een dekzand rug en de kamp bestond eeuwenlang
uit akkers op het hoger gelegen deel. Laag, langs de oever van de Berkel lag het hooi- en weiland. In de vorige eeuw is dat omgekeerd. De boerenerven liggen op de flanken van de rug niet ver van de hei. Dit kampenlandschap heeft een boeiende natuur- en cultuurhistorie.

De hoge plek ten zuiden van de Berkel heeft waarschijnlijk zo’n 20.000 jaar geleden exemplaren van de neolithische mens naar de oever gelokt. Zij hebben in de ongerepte natuur gevist, gejaagd en de eerste akkertjes aangelegd. Met de komst van vermogende stedelingen verschenen een landhuis met rondom statige lanen en een parkbos. Het landhuis vormt samen met de tuinmanswoning, de loze, de schuur, de kas en boerderij Nieboer een rustiek ensemble. 
De laatste telg uit het adellijke geslacht Martens van Sevenhoven heeft de Velhorst in 1972 nagelaten aan de Vereniging Natuurmonumenten. Nu de laatste twee pachtboeren onlangs vertrokken zijn, zal Natuurmonumenten een natuurondernemer hun plaats laten innemen. Bloemrijke hooi- en weilanden langs de Berkel met grazend vee keren terug. Gaat de Berkel daar ook weer meanderen? Op de kamp zijn ook, na een herstelperiode, kleurrijke graanakkers te verwachten ter versterking van de biodiversiteit van dit unieke natuurmonument in ontwikkeling.
Deze avond is in het kader van de jaarlijkse gezamenlijke avond met onze zuster organisatie De Elf Marken te Gorssel.
Het verhaal over de Velhorst wil het Historisch Genootschap graag verbinden aan een activiteit die een ware belevenis van dit landgoed zal geven, op zaterdag 22 juni.
Meer informatie volgt.

Datum: woensdag 20 maart.
Plaats: Zaal Stegeman, Laren.
Aanvang: 20.00 uur.
Entree: voor HG leden gratis, niet-leden betalen 5 euro.

 

Woensdag 24 april 2019 

Op woensdag 24 april zal de jaarlijkse Algemene leden Vergadering worden gehouden.
Na de pauze zal Maran Olthof u de geluiden van het vroegere Lochem laten herbeleven.

Over de ALV ontvangt u meer informatie in het volgende Evenementennieuws.


Datum: woensdag 24 april.
Plaats: het Stadshuus, Markt 3, Lochem.
Aanvang : 19.30 uur, alleen voor leden. Na de pauze hebben ook niet-leden toegang.

Woensdag 1 mei - woensdag 26 juni 2019 Zaterdag 11 mei 2019 

Op zo'n vier zaterdagmiddagen per jaar, van 2 tot 4 in het Stadshuus.

Voor iedereen gratis toegankelijk.
Met een afwisselend programma van korte bijdragen.
* Over grootmoeders tijd en over langer geleden.
* Over graven en ondernemers, baronnen en boerinnen.
* Over Lochem, Laren en Barchem.
* Over stambomen, oude ansichtkaarten, monumenten en herinneringen.
* Over alles wat een beetje met geschiedenis te maken heeft.

Geen 'lezingen', maar korte praatjes (ca 10 minuten) en gesprekken met de zaal.
Volop gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen of kennis te delen.
Tussen de bedrijven door is er muziek en zijn er boeken te koop.

Het tweede Geschiedeniscafé is op 11 mei 2019.
Wie zelf een bijdrage denkt te kunnen leveren (die meer is dan een kortevraag of opmerking) kan zich tevoren melden bij het HistorischGenootschap info@hglochem.nl , zodat een plekje in het programma kan worden ingeruimd.

Datum: zaterdag 11 mei.
Plaats: Het Stadshuus, Markt 3, Lochem.
Aanvang: 14.00 uur.
Entree: voor iedereen gratis.

Achtergrond

Omdat de Grote of Sint-Gudulakerk een belangrijk monument is in onze stad, is als achtergrond voor deze website een fragment gebruikt uit een Zutphens handschrift van het gudula officie


[naar boven]

naar boven

Voor het laatst bijgewerkt: 18-01-2019