Nieuws

Verenigingen hielden gezamenlijke lezing

De Velhorst in een ander daglicht

Woensdag 20 maart heeft Hendrik Schuring een lezing gehouden voor de historische  vereniging De Elf Marken en het Historisch Genootschap Lochem. Het onderwerp van deze  presentatie past precies in het werkgebied van beide verenigingen. In een overvolle zaal  Stegeman in Laren vertelde Hendrik in een afwisselende volgorde over de bewoners van de  Velhorst, zoals familie van Löben Sels, familie van der Meulen en familie van Rappard. Met  name enkele generaties Van Löben Sels waren bepalend voor De Velhorst. Daarnaast  werden de bewoners van de omliggende boerderijen genoemd en enkele nazaten van deze bewoners
waren aanwezig bij de lezing. Voor hen een groot feest der herkenning.

Niet alleen de families maar ook het ontstaan van de Velhorst , gelegen op een dekzand rug,  erd toegelicht. Verrassend was de afbeelding waarbij Almen in een lang verleden omringd was  door water. Waar de Berkel nu aan de zuidzijde aan Almen voorbijgaat, was er in het verleden een soort natuurlijke gracht om geheel Almen.

Veel aandacht was er voor Natuurmonumenten, die nu het landgoed beheert.

Vanuit de kern  ochem op weg naar de Velhorst staat aan de Kijksteeg het verenigingsgebouw van de  lootschietvereniging Klein Dochteren. Het gebouw Bethel is door een freule van Rappard  gesticht voor haar zendingswerk. De invloed van de Velhorst is dus meer dan haar eigen gebied. Er valt nog steeds veel te leren en te genieten in onze gemeente Lochem.

Op 22 juni is er een rondleiding  op de Velhorst. Deze dag wordt georganiseerd voor de leden Historisch Genootschap Lochem.Achtergrond

Omdat de Grote of Sint-Gudulakerk een belangrijk monument is in onze stad, is als achtergrond voor deze website een fragment gebruikt uit een Zutphens handschrift van het gudula officie


[naar boven]

naar boven

Voor het laatst bijgewerkt: 18-04-2019