Dagelijks Bestuur

voorzitter: A.W. Brand
Rembrandtlaan 125, 7242 DB Lochem
0573 253395 voorzitter@hglochem.nl

secretaris: P. Roodbol
Koedijk 31, 7242 KE Lochem
06 53251407 secretaris@hglochem.nl

penningmeester: G. Udcoff
Nieuweweg 34, 7241 EV Lochem
06 22806498 penningmeester@hglochem.nl 
Bankrekening Genootschap: NL35 RABO 0356 7514 57
Fiscaal nummer Genootschap: 816255131

Overige bestuursleden

E. Haarman (evenementen)
H. Jansen (communicatie)
mw A.G.J. Klein-Jansen (externe contacten)
D. Kok (Laren, Barchem, Begraafplaats, Kruidentuin)

Adviseurs

A. Reincke
F. De Zee


Coördinatie activiteiten van het Genootschap

Evenementencommissie

Redactie Land van Lochem
Acquisitie Land van Lochem
Bibliotheek
Werkgroep Oude Begraafplaats
Werkgroep Kruidentuin
Werkgroep Buitenmuseum
Foto- en filmgroep
Leeskring Paleografie
Beheer Website

mw. T. Kampen evenementen@hglochem.nl
A. Lievestro redactie@hglochem.nl
J. Kelhout hennykelhout@kpnmail.nl
E. ter Braak braak979@planet.nl
J. Huidink j.huidink@kpnmail.nl
mw L. Roodbol l.roodboil@kpnmail.nl
F. de Zee zee.lam@kpnmail.nl
W. Neerlaar wim@neerlaar.nl
P. Horensma pier.horensma@hotmail.com
W. Klein website@hglochem.nl

Lidmaatschap

Het Lidmaatschap geeft recht op het tijdschrift van de vereniging en op deelname aan excursies; bovendien op toegang tot lezingen, exposities, dia en filmavonden, enz. Aan de leden, wonend buiten het bezorgingsgebied van onze vrijwilligers, worden voor verzending van het tijdschrift portokosten in rekening gebracht. Deze kosten worden jaarlijks doorberekend, gelijktijdig met de contributie. Mogelijkheid om het lidmaatschap op te zeggen is er uitsluitend voor 1 december, anders wordt men automatisch voor het daaropvolgende jaar voor contributie aangeslagen.

Contributie

De contributie bedraagt in 2018 € 20 per jaar; samen met een ander gezinslid is de contributie € 26 per jaar. Leden binnen Nederland betalen daarnaast een bijdrage in de bezorgkosten ad € 2,- . Voor bezorging in het buitenland wordt het daarvoor geldende posttarief in rekening gebracht.  De contributie kan uitsluitend worden voldaan door storting op bankrekening NL35RABO0356751457 ten name van de penningmeester van het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem. Om de jaarlijkse contributie (plus bezorgkosten) te voldoen, wordt de leden een factuur toegezonden.

Opgeven als lid

Om u op te geven als lid van het Genootschap kunt u het opgaveformulier downloaden, invullen en per post of mail zenden aan het secretariaat: Koedijk 31 7242 KE Lochem resp. secretaris@hglochem.nl

Privacyverklaring

Het Genootschap heeft in een privacyverklaring vastgelegd hoe de gegevens van leden worden beheerd en beschermd.

Achtergrond

Omdat de Grote of Sint-Gudulakerk een belangrijk monument is in onze stad, is als achtergrond voor deze website een fragment gebruikt uit een Zutphens handschrift van het gudula officie


[naar boven]

naar boven

Voor het laatst bijgewerkt: 21-05-2019