Beleid


In het beleid van het Genootschap hebben de volgende thema's prioriteit:


* Versterken van de organisatie

- Gericht zoeken naar meer vrijwilligers

- Samenwerking met andere verenigingen en instanties

* Vergroten van de zichtbaarheid

- activiteiten zoveel mogelijk in het centrum van Lochem (Stadshuus)

- lezingen en excursies

- tweejaarlijkse tentoonstelling

- zichtbare deelname bij de jaarlijkse Open Monumentendag

* Verbeteren van de financiële positie

- ledenwerving

- sponsoring

* Collectie beheer

- gericht zoeken naar aanvullingen van de collectie

- heldere definitie wat wel en wat niet tot de collectie behoort

- zichtbaarheid van de collectie

Verantwoording

Ter verantwoording is hier opgenomen de jaarrekening 2017

Achtergrond

Omdat de Grote of Sint-Gudulakerk een belangrijk monument is in onze stad, is als achtergrond voor deze website een fragment gebruikt uit een Zutphens handschrift van het gudula officie


[naar boven]

naar boven

Voor het laatst bijgewerkt: 21-05-2019