Bibliotheek en Archief

De bibliotheek van het Historisch Genootschap omvat historische documentatie over de gemeente Lochem en omstreken. De bibliotheek bevindt zich in het genootschapsgebouw De Veldmaat, Runmolenlaan 23, 7241 VE Lochem, tel. 0573-251128. Het beheer is in handen van een werkgroep van vrijwilligers. Het beheren omvat verzamelen, ordenen en toegankelijk maken. Op het ogenblik ligt de nadruk op het digitaliseren van het boekenbestand.
Samenstelling werkgroep Bibliotheek
De werkgroep Bibliotheek bestaat uit een coördinator en enkele leden.
Coördinator: Eddy ter Braak, tel. 0546-697645, e-mail: braak979@planet.nl"
Leden: Dinie Frank (waarnemend coördinator), Ab Harkink, Marian Hulshof, Marjan Houpt, Henk Rademaker en Focko de Zee.

Collecties

Tot de bibliotheek van het Historisch Genootschap Lochem, Laren en Barchem behoren de volgende collecties: 
1 boeken
2 tijdschriften
2 jaarverslagen van verenigingen, stichtingen, bedrijven, enz.
4 gedenkboeken van overheidsinstanties, banken, verenigingen enz.
5 gidsen van het Verfraaiingsgezelschap, VVV, Gemeente, ANWB, enz.
6 naslagwerken
7 kaarten, o.a. topografische, plattegronden, wandel- en fietskaarten
8 plans, kaarten van kadastrale gemeenten Lochem, Laren en Verwolde
9 tekeningen van o.a. gebouwen
10 kranten die voor Lochem van historisch belang zijn
11 knipsels/kopieën in archiefkasten, op onderwerp gerangschikt:
in ordners en plakboeken
in groene banden (Frijlink-Spronk)
12 archieven die niet onder de archiefwet vallen, van particulieren, bedrijven, verenigingen, stichtingen, e.d. 
13 ander informatie dragend materiaal (m.u.v. foto, film, dia, video en geluidsbanden).

Dienstverlening aan leden van het Genootschap

De bibliotheek in De Veldmaat is geopend op dinsdagmiddag 14.00 tot 16.00 uur en donderdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur.
NB: in zomer- en kerstvakantie is de bibliotheek gesloten.

Leden van het Genootschap (niet-leden ook, maar met een zekere restrictie) kunnen dan terecht voor:
het verkrijgen van informatie
het inzien van de collecties, m.u.v. de onder punt 12 bedoelde archieven
het lenen van documentatie (zie punt 1-4), gedurende 14 dagen met één mogelijke verlenging) (geldig voor leden).

 

 

Achtergrond

Omdat de Grote of Sint-Gudulakerk een belangrijk monument is in onze stad, is als achtergrond voor deze website een fragment gebruikt uit een Zutphens handschrift van het gudula officie


[naar boven]

naar boven

Voor het laatst bijgewerkt: 21-05-2019