Overslaan en naar de inhoud gaan

Beelden

Gebouwd door aannemer Olthof aan het begin van de Barchemseweg

Met de opvallende zwerfkei, direct in het oog vallend op de Oude Begraafplaats in Lochem

Meer dan duizend jaar geleden vestigen zich hier de eerste mensen, op een glooiing langs de Berkel.

Op de Klein Dochterense school  met Gerrie Mombarg, Rikie Susebeek en juffrouw Gerda Wassi

Op een foto uit 1949 zijn alle klassen vertegenwoordigd.

Papa en Marie Schols

Aan het begin van de oorlog met kleine Marie

Woonhuis van de familie Schols van 1938 tot 1949

In 1845 gebouwd voor geoloog Winand Staring

In 1845 gebouwd voor geoloog Winand Staring

Hendrikus Jacobus (Henk) Beuke (Amsterdam, 31 juli 1924 – Epe, 9 november 2013

Frederik Willem Reinhard Wttewaall ('s-Gravenhage, 25 mei 1880 - Deventer, 6 november 1959) was een Nederlands

In 2018 kwam het gebouw leeg te staan, omdat de school was verplaatst naar gebouw de Garve aan de Burg Leenstraat, sa

Een klassenfoto van voor 1933. Links, met bolhoed, staat het schoolhoofd, de heer P.

Mej. Lien te Brink?, mej. Liefferink, mej. van Dalen, ? , en meneer P.

Een bijzondere opname uit de periode na de Tweede Wereldoorlog.

Een opname van het eerste gebouw van de Prins Hendrikschool.

Friedrich Leichel bouwde orgels aan huis aan de Larenseweg en met behulp van de hele familie.

Opgericht in 1880 door de Maatschappij tot Nut van't Algemeen.

Heeft tot 1956 dienst gedaan.

Tijdelijk onderkomen tot in de zeventiger jaren

Aan de Zutphenseweg

Op zomerse dagen was het een gezellige kinderspeelplaats.

Was het Vrouwe Eleonora? Of misschien Maria van Ampsen? Maar in elk geval geschreven door meester Gerrit Prop.

Het Openluchttheater is niet alleen schouwtoneel, maar ook gewoon een mooie plek in het bos.

'De Stadt Loghem, 3 uuren gaans van Zutphen'. Met verwaarloosde stadsmuren.

Werd aangebracht na aanleg van de rondweg en de daarmee gepaard gaande verplaatsing van de brug over het Twentekanaal

Een eeuw na de start is Berkeloord nog steeds een oase.

ds Anne Karel Eliza Horst en zijn vrouw Maria Aleida Jannink.

Aanbieders van het album.

De band is bekleed met zwart leer met daarin geperste motieven ter verfraaiing.

Met de namen van de complete familie Roozendaal.

Met ertegenover Bierstraat 36

Met Tuinstraat en Dokter Rivestraat.

Een nieuw huis, enigszins naar achteren aan het Ei.

Nog grote leegte langs de Oosterwal.

Niet alleen bibliotheek en boekhandel, maar ook uitgever van prentbriefkaarten.

Die van 1615 was misschien wel de ergste, maar bepaald niet de enige brand in Lochem.

Het eerste werd gehouden nog vóór Woodstock en vóór Kralingen.

Hoewel het volgens alle bronnen Verdugo was die de Lochemse stellingen verliet moet het in feite graaf van Mansfelt g

Vanaf de Zwiepseweg moest het tramspoor rechtsaf de Nieuweweg in.

Door Nicolaas Geelkerken.

Inclusief de eerste huizen.

Gezeten voor gebouw de Toekomst.

Ansichtkaart “Villa Bergoord-Lochem”, in 1911 verstuurd door Pa, Moe, Jo en Marie naar de

Ansichtkaart “Villa Antoinetta bij Lochem”, op een ansichtkaart die in 1913 vanuit Lochem

Ansichtkaart “Lochem.

Ansichtkaart “Lochem. Naar den Paaschberg”.

Ansichtkaart “Lochem. Barchemseweg”, situatie circa 1915.

Ter hoogte van de Korte Voren.

Aan de Tramstraat in Lochem

Daar waren speciale sporen voor aangelegd.

De Gemeente-Atlas van Nederland verscheen circa 1868 en werd uitgegeven door H

Kort na gereedkomen van de nieuwbouw.

Woonhuis van burgemeester Haitsma Mulier (rechts).

Met als opschrift:

Onder leiding van burgemeester Haitsma Mulier.

Het nieuwe stadhuis kwam pas in 1640 gereed.

Jan de Beijer maakte rond 1740 vele tekeningen van gebouwen en stadsgezichten.

Nogmaals het stadhuis in huidige staat.

Op de site van alle Rijksmonumenten in Nederland.

Jacobus Stellingwerff maakte vele tekeningen van kastelen en gebouwen.

Kort voor de restauratie was duidelijk dat er iets moest gebeuren.

Kadastrale kaart van de vesting Lochem uit het begin van de 19e-eeuw.

In opdracht van Filips II bracht Jacob van Deventer alle vestingwerken van Nederlandse steden in kaart.

Ter gelegenheid van het 700 jarig stadsrecht van Lochem werd in 1933 uitbundig feest gevierd en werden de stadspoorte

Ter gelegenheid van Koninginnedag 1983 - en natuurlijk ook een beetje vanwege 750 jaar Lochem - bracht Beatrix een be

Etiënne van Dissel (1829 - 1915) was arts in Lochem en onderdeel van de elite die tal van burgerinitiatieven ondernam

Bram Nijstad (1895 - 1960) maakte van de plaatselijke antiekhandel Nijstad een internationaal bekende kunsthandel.

Jan Moora (1908 - 2001) was vanaf 1953 de eerste directeur van wat toen de Rijks HBS was en later de RSG en nog later

Overgang van de Smeestraat naar de Bierstraat omstreeks 1900

Engelse tanks op weg naar hun slag ter bevrijding van Lochem.

Tankslag bij de bevrijding van Lochem op 1 april 1945, schilderij door Peter Archer

Ter hoogte van de Frankenlaan (links)

Met rechts de leerfabriek van gebr Naeff

Samenkomst van Zwiepseweg en Barchemseweg op het Nieuwstadsplein voor huize Java

Kleine Markt met Hotel Café Central

Gravure van Hendrik Spilman naar tekening van Jan de Beijer

Zicht in de Bierstraat met rechts nog net een huis van de Smeestraat (nr 1), een huis en locatie met een rijke geschi

Postkantoor

Volkshuis

Societeit de Eendracht

Eerste verbruikscooperatie voor werknemers van Naeff

Woonhuis van Gerrit Naeff

Het plein ten zuiden van de Grote Kerk maakt formeel gezien deel uit van de Bierstraat en wordt in de volksmond ook w

Ook niet die van lederfabriek gebroeders Postel, maar die moet her wel komen te staan

Begin van de omstreeks Kastanjelaan, over de omstreeks 1895 aangelegde brug over de gracht.

Opgegraven door Ben de Graaf bij de ontgraving voor het (inmiddels voormalige) gemeentehuis op de Markt.

Verhalen

Gedachtenissteen

Een goed bewaard geheim uit Lochems vroege middeleeuwen

Familie Schols voor hun huis op de Boekhorst

"Vanaf 1938 tot 1949 woonde ik met mijn ouders en jongere zusje in het koetshu

Frederike van Uildriks

Aan de kweekschool in Groningen had ze lessen van leraren van allerlei slag.

PH-school omstreeks 1930

In 2019 is aan de Zutphenseweg het gebouw gesloopt op de locatie waar ruim een

Fabriek en woonhuis van orgelbouwer Leichel

Over de orgelbouwersfamilie Leichel is in het verleden nogal eens verwarring o

Bewaarschool

De bewaarschool, de oude naam voor kleuterschool, in Lochem was in de jaren dertig geves

Openluchttheater in 2008

Op de westelijke flank van de Paasberg werd vroeger zand gewonnen.

Hooiplukkers

Lochems bekendste historieverhaal is dat van de “hooiplukkers”.

Album ds Horst

Dankzij een tip van Focko de Zee heeft het Genootschap een bijzonder ‘Album’ i

Smeestraat in 2018

Zelfs doorgewinterde Lochemers weten vaak niet wat nu precies de Bierstraat en

Volksoploop bij huis Schepers

Familiedrama's zijn van alle tijden.

Barchemseweg thv de Wilhelminalaan

Vanaf het einde van de 19de eeuw werd er voor het eerst op grote schaal buiten

Parkeren op de Kleine Markt

In  de  jaren  na  de  Tweede  Wereldoorlog  werd  de  auto  hét  symbool  van  mobiliteit  en  bewegings

Huize Kieszak

Aan de Barchemseweg, tegen de zuidflank van de Paasberg, bijna op

Jan Moora in 2001, bron part. coll.

Ondanks de ontberingen die hij had moeten doorstaan als krijgsgevangene van de Japanners en ondanks het v

Slag op de Langense Enk door Peter Archer, bron HG

Op eerste paasdag, 1 april 1945 leverden Britse legereenheden tijdens hun opmars vanuit de Achterhoek naa

Tjepke Haitsma Mulier, bron RKD

Aan de rand van het bijna honderdjarige villapark Berkeloord, sinds enige tijd een van rijkswege bescherm

Stadhuis in 1743 door Jan de Beijer

In 2014 is er veel te doen geweest rond het oude stadhuis van Lochem.