Overslaan en naar de inhoud gaan

Vaandel van de BVL Laren-Lochem

Afbeelding
Vaandel van de BVL Laren-Lochem
Body

In de collectie voorwerpen van het Historisch Genootschap bevindt zich dit vaandel van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm afd Laren-Lochem.

De socialistische dreiging is in 1918 de directe aanleiding geweest voor de totstandkoming van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm (BVL). Op 11 en 12 november 1918 spoorde de SDAP-voorman Pieter Jelles Troelstra het arbeidersvolk aan de macht in Nederland over te nemen. Geïnspireerd door revolutionaire omwentelingen in Rusland en Duitsland zouden ook in ons land arbeiders- en soldatenraden gevormd moeten worden.

Koningsgezind, liberaal en antirevolutionair Nederland huiverden bij die gedachte. Om het staatsgezag veilig te stellen, werd in de nacht naar 13 november besloten om dienstplichtigen op te roepen zich te melden voor vrijwillige landsverdediging. Vanwege het einde van de Eerste Wereldoorlog waren ze net enkele dagen gedemobiliseerd toen ze dus opnieuw werden opgeroepen – ditmaal niet om Nederland te beschermen tegen buitenlandse vijanden, maar tegen het binnenlandse ‘rode gevaar’.

De gelederen van de landstorm dijden gestaag uit. Begin 1920 waren er in heel Nederland bijna 42.000 mensen aangesloten bij de Vrijwillige Landstorm en de BVL samen, in 1939 zo’n 95.000. Onder het motto ‘Als ’t moet’ heetten zij voortdurend ‘waakzaam’ en ‘paraat’ te zijn.

Maar ten slotte was het toch niet het rode gevaar in eigen land dat tot actie noopte, maar de Duitse expansiedrang. Met de mobilisatie van het Nederlandse leger in augustus 1939 kwam er een einde aan de BVL.

Wie weet hier meer over te vertellen? Geef uw reactie hieronder of mail hem naar website@hglochem.nl

Hoort bij verhaal

reacties