Overslaan en naar de inhoud gaan

De Woolbeek

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Broodtekst

We komen ze tegen: van Keppel, geheiten van der Weldenbeck, van Keppel tot Oolde, van Keppel van Verwolde. De van Keppels stammen weliswaar van kasteel Keppel, maar terwijl de familienaam in Keppel al snel verdwijnt door een introuwende echtgenoot is de tak van de familie die zich op Verwolde vestigt rijkelijk bedeeld met mannelijke nazaten.

We vinden ze gedurende zo'n zes eeuwen op tal van kastelen in het Scholtambt Lochem. Velen van hen heten Derck van Keppel en voegen de naam van het door hen bewoonde kasteel toe.
Bijna vijf eeuwen wonen er van Keppels op de Woolbeek. De eerste van hen is, in 1379, Derck van Keppel, geheiten van der Weldenbeeck, zoon van Derck IV van Keppel van Verwolde. Eind 16e eeuw vallen de Woolbeek en de Voorst toe aan alweer een Derck van Keppel en Aleid van der Voorst door hun huwelijk in 1565. Hun twee zoons krijgen elk een huis en zo gaan beide huizen en takken van de familie weer uiteen. In de 17e en 18e eeuw gaat de Woolbeek heen en weer tussen van Keppels tot de Woolbeek en van Keppels tot Oolde, onder andere doordat (achter-)neven en nichten van Keppel uit beide takken met elkaar trouwen. Een tekening van Jacobus Stellingwerff (naar Frans Berghuys) uit 1720 laat twee bouwhuizen zien. Het verdedigbare hoofdgebouw uit de middeleeuwen is dan al verdwenen

Begin 19e eeuw is jonkheer Johan Rabo van Keppel tot de Woolbeek (1781-1863), heer van de Woolbeek. De ontwikkelingen van het geslacht van Keppel en van de gebouwen gaan dan gelijk op: de van Keppels worden boeren en de gebouwen worden boerderij.

In 1849 eindigen vijf eeuwen bezit van de familie van Keppel. Via een veiling koopt Jhr. Pieter Nicolaas Quarles van Ufford, rechter in Zutphen de Woolbeek. Van het kasteel resten dan nog slechts de bouwhuizen, die de nieuwe eigenaar vervangt door een nieuwe boerderij.

  • 1379: vroegste vermelding, 'Derck van Keppel, geheiten Weldenbeeck'
  • 1802: erfopvolger Johan Rabo is, net als een zuster, beneden zijn stand getrouwd en kan huis niet handhaven; verkoop aan andere zuster, Johanna, die wel 'goed getrouwd is; huis verwaarloosd.
  • 1848: Johanna overlijdt, te veel nichten en neven als erfgenamen
  • 1849: via veiling verkoop aan Pieter Nicolaas Quarles.