Overslaan en naar de inhoud gaan

Lanspunt

Afbeelding
Afbeelding
Broodtekst

IJzeren voorwerp, te dateren in de late Karolingische periode, 9e eeuw, eind van de vroege Middeleeuwen.

Gevonden tijdens opgravingen in 1985 bij Aalsvoort, tijdens het bouwrijp maken van het oostelijk deel van het huidige industrieterrein, door Ben de Graaf.

Afmetingen: lanspunt Lengte 23,5 cm – breedte 5cm – dikte 4mm

Toelichting

Het gebied waar de vondst is gedaan bestaat uit een zandrug in het Noordelijke deel overgaand naar de Zuidkant in het beekdal van de ‘Aalsvoort’, die uitmondde in de Berkel. De aanleg van de spoorlijn en het kanaal hebben dat gebied vroeger al doorsneden .

Bij het bouwrijp maken van het industrie terrein zag een kraanmachinist een ijzeren punt in een schep zand die hij oppakte. Dat was aanleiding voor Ben de graaf om het terrein eens goed te bekijken. Hij trof diverse sporen aan, afdrukken van ronde hutten, haardkuilen, greppels, paalresten, slachtresten, scherven van divers aardewerk en spinsteentjes, die erop wijzen dat daar simpele huizen en boerderijen hebben gestaan.

De lanspunt zelf, met de deels verdwenen holle schacht, is wat vorm betreft te dateren uit het begin van die periode, de Karolingische tijd, 700 tot 900 nC.

Duidelijkere sporen van bewoning en akkers, enkgronden, zijn in het Noordelijke, drogere, deel aangetroffen. Het vochtigere beekdal zal dan voor het weiden van het vee zijn gebruikt. De precieze datering van deze bewoning is niet goed te geven maar de aangetroffen vondsten kunnen geplaatst worden in de periode van de vroege tot de late Middeleeuwen, tussen 700 en 1400. Zo zijn scherven vroeg-Pingsdorf aardewerk gevonden dat uit ca 1000 tot 1100 nC stamt. Dat lijkt erop te wijzen dat de lanspunt niet direct aan de bewoning gekoppeld kan worden maar daar mogelijk al eerder in de bodem is terecht gekomen. Het kan daar van oudsher een doorwaadbare plek geweest zijn. De naam ‘voort’ wijst daar ook op.

Literatuur

Graaf, B. de, 2010, ‘Vijfentwintig jaar Bodemonderzoek in Lochem binnen en buiten de grachten’ , Historisch Genootschap Lochem, Laren, Barchem

Krantenartikel 21 november 1985, ‘Nederzetting onder Aalsvoort ontdekt, interview met Ben de Graaf’.

Rapport L16, Ben de Graaf, 1985, ‘Ontginning Bedrijvenpark Aalsvoort

Registratie archeologische vondstmelding, zaakidentificatie 2910495100, 1998

ADC ArcheoProjecten Rapport 326, ‘Lochem Aalsvoort-West IVO-3’, 2005

 

 

Auteur
Maatschappelijke activiteit
Plaats of kern